Mediacje

Mediacje

Mediacje

Mediacje
Mediacje pozwalają ludziom zrozumieć się na nowo i odbudować zaufanie, a nawet naprawić relacje. To polubowny sposób rozwiązywania konfliktów przy pomocy bezstronnej osoby trzeciej – mediatora.

Mediacje to rozwiązywanie supłów 

Z prowadzeniem mediacji jest trochę tak, jak z rozplątywaniem plątaniny sznurków. Na pierwszy rzut oka, gdy jesteś w środku konfliktu, wydaje Ci się niemożliwe, by ktoś to rozplątał, ale na mediacji jakimś cudem się udaje.

Dlaczego? Być może dlatego, że mediator jest osobą, która nie boi się zacząć. Potrafi złapać za odpowiedni koniec sznurka i pociągnąć go w taki sposób, by wszystko zaczęło się prostować. Wie, że od jego umiejętnej interwencji zależy dalszy przebieg konfliktu, to czy zostanie rozwiązany, czy ulegnie eskalacji, w której trudno się zatrzymać. Dzięki skorzystaniu z pomocy mediatora możesz dużo zyskać. Możesz także dużo stracić, jeśli w razie konfliktu nie skorzystasz z mediacji i konflikt zaczyna eskalować.

Mediacje są ustrukturyzowanym procesem, w którym mediator prowadzi negocjacje pomiędzy uczestnikami sporu, kierując ich przebiegiem. Wspiera i motywuje osoby zaangażowane w konflikt do poszukiwania ich własnego sposobu rozwiązania sporu.

Dzięki umiejętnej pracy mediatora osoby w konflikcie zaczynają postrzegać go inaczej, zmieniają narrację, inaczej interpretują to, co się wydarzyło. Już nie myślą o sytuacji spornej jak o beznadziejnej plątaninie sznurków, której lepiej nie dotykać, bo „będzie jeszcze gorzej”, lecz jak o problemie, który warto wspólnie rozwiązywać. Każdy zaczyna ze swojej strony, każdy daje coś od siebie, a mediator kieruje tym procesem i dba o przestrzeganie zasad.

Zasady mediacji

Dobrowolność. Jedną z najważniejszych zasad mediacji jest dobrowolność, co oznacza, że nie można nikogo zmusić do mediowania, to wymaga dobrej woli.

Poufność. Kolejną ważną zasadą jest poufność. Wszystkie okoliczności ujawnione podczas mediacji są objęte tajemnicą, która dotyczy zarówno mediatora, jak i uczestników mediacji. Jedynym jawnym dokumentem z mediacji jest ugoda, jeśli dojdzie do jej podpisania przez uczestników sporu.

Bezstronność. Ważną zasadą mediacji jest także bezstronność i neutralność mediatora. Bezstronność oznacza stosunek do stron sporu, czyli brak stronniczości. Mediator jest sprzymierzeńcem każdej z nich, można powiedzieć, przyjacielem obu stron, który traktuje je w sposób równy. Mediator powinien ujawnić wszelkie okoliczności i relacje, które mogą wpływać na jego stronniczość. Jeżeli przed rozpoczęciem mediacji stwierdzi konflikt interesów, nie powinien podejmować się mediacji. Mediator nikogo nie faworyzuje, nawet jeśli mogą się zdarzyć sytuacje, gdy współczuje lub odczuwa bliskość emocjonalną. On jest od tego, by wspierać obie osoby w równym stopniu. Mediator jest neutralny, a to oznacza, że nikogo nie ocenia.

Rola mediatora

Kluczem do sukcesu w mediacji jest rola mediatora. To on kieruje procesem mediacji, udziela głosu, zarządza przerwy, zadaje pytania, podsumowuje poszczególne etapy procesu negocjacji i dzięki temu mediacje są skuteczne. Rolę mediatora w procesie mediacji można sprowadzić do roli rzecznika rzetelnej procedury. Mediator jest specjalistą od komunikacji, który zna i stosuje narzędzia efektywnej komunikacji, a jego najcenniejszą umiejętnością jest słuchanie. Jest jak wiatr, nie widać go, a samą swoją obecnością sprawia, że ludzie zaczynają się inaczej zachowywać i lepiej rozumieć. Podczas rozwiązywania konfliktów w mediacji należy pamiętać o trzech ważnych kwestiach, czyli udrożnieniu procesu komunikacji między uczestnikami sporu, wyrażeniu i zwentylowaniu emocji oraz zrozumieniu perspektywy drugiej strony, czyli symbolicznej zamianie miejsc.

6 kroków mediacji

Proces mediacji stanowi uporządkowaną strukturę, składającą się z sześciu kroków:

  1. Przedstawienie i wprowadzenie zasad, czyli wygłoszenie monologu mediatora.
  2. Wysłuchanie co się wydarzyło i podsumowanie, czyli poznanie stanowisk uczestników.
  3. Identyfikacja i omówienie problemów oraz ustalenie kolejności ich omawiania.
  4. Wzajemne zrozumienie uczuć, czyli wentylacja emocji.
  5. Poszukiwanie pomysłów o charakterystyce „wygrany-wygrany”.
  6. Podpisanie dobrowolnego porozumienia.

Mediacja może być stosowana zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, czyli przed wniesieniem pozwu lub wniosku do sądu, jako mediacja prywatna, lub po wszczęciu postępowania sądowego, na każdym jego etapie, jako mediacja sądowa, czyli ze skierowania sądu. Niezależnie od tego, w jaki sposób została wszczęta mediacja, jej skutki są podobne, czyli ugoda mediacyjna może mieć moc wyroku sądowego

Mediacja jest prostsza, tańsza, skuteczniejsza i bardziej przyjazna niż postępowanie sądowe. Rozwiązuje problem od strony prawnej, ale również psychologicznej. Ratuje relacje między ludźmi.

Czytaj także

IMG_Product_V3

 

Focusly to...

30+

Ekspertów
i twórców

55+

Programów tematycznych

2000

Wysokiej jakości nagrań