Połączenie spółek

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2023 roku nastąpiła rejestracja połączenia poprzez przejęcie spółki Focusly sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przez spółkę Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Benefit Systems”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Tym samym, z dniem rejestracji połączenia Benefit Systems przejęła cały majątek i wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Focusly sp. z o. o. wynikające ze wszystkich stosunków prawnych, w tym zawartych umów oraz świadczenia usług w formie aplikacji Focusly, a dotychczasowa działalność Focusly sp. z o. o. jest kontynuowana przez Benefit Systems.

Jeśli jesteś stroną umowy zawartej z Focusly sp. z o. o., informujemy, że od dnia połączenia podmiotem świadczącym usługi i administratorem Twoich danych osobowych jest Benefit Systems.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/.

Zespół Benefit Systems